Wie ben ik?

Mijn naam is Lisette Ligtenberg (1966), getrouwd, woonachtig in Tilburg en Reflexzonetherapeute. Reflexzonetherapie (ook wel voetreflex of reflexologie) is een voor mij fascinerende manier van klachten behandelen waarbij uitgegaan wordt van de mens als één geheel en er dus ook gekeken wordt naar de persoon achter de klacht. Ik heb de vierjarige opleiding Reflexzonetherapie gevolgd aan de Academie voor Natuurgeneeskunde Zuid Nederland (ANZN) in Eindhoven en ik ben in 2012 afgestudeerd.

Je bent van harte welkom in mijn praktijk waar jij centraal staat en alle aandacht krijgt.

lees verder

Reflexologie

Reflexzonetherapie (ook voetreflex of reflexologie genoemd) is een natuurlijke geneeswijze, die ervan uit gaat dat op handen, voeten en oren zones liggen, die corresponderen met alle organen, klieren en andere delen van het lichaam. Het lichaam wordt als het ware weerspiegeld op de voeten, handen en oren. Door middel van een speciale massage van de reflexzones worden reacties in het lichaam verkregen. Hierdoor kunnen klachten worden verholpen of verlicht.

Reflexzonetherapie is als geneeswijze al eeuwen bekend.

lees verder

Behandelingen

Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten. Het aantal behandelingen die nodig zijn is afhankelijk van de aard van de klacht en hoe lang deze al bestaat, maar ligt tussen de 6 en 15 behandelingen. In het begin ligt de behandelfrequentie wat hoger, maar na verloop van tijd kan de tussenliggende periode wat langer worden. Tussentijds bespreek ik ook telkens de voortgang van de behandelingen met je.

lees verder