Behandelingen

Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten. Het aantal behandelingen die nodig zijn is afhankelijk van de aard van de klacht en hoe lang deze al bestaat, maar ligt tussen de 6 en 15 behandelingen. In het begin ligt de behandelfrequentie wat hoger, maar na verloop van tijd kan de tussenliggende periode wat langer worden. Tussentijds wordt de voortgang van de behandelingen met je besproken.

Tijdens of na de behandeling kunnen er reacties optreden, zoals bijvoorbeeld: transpireren, warm krijgen, meer of donkerdere urine uitscheiden, andere ontlasting, hoofdpijn, vermoeidheid, emotionele reacties. Ook kunnen de klachten tijdelijk verergeren.
Deze reacties kunnen ontstaan doordat er door de behandeling afvalstoffen vrijkomen. Het is dan ook belangrijk om na de behandeling een paar dagen extra water te drinken. Dit bevordert de uitscheiding van afvalstoffen.

Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig voor een behandeling.