Wie ben ik?

Mijn naam is Lisette Ligtenberg (1966), getrouwd, woonachtig in Tilburg en Reflexzonetherapeute. Reflexzonetherapie (ook wel voetreflex of reflexologie) is een voor mij fascinerende manier van klachten behandelen waarbij uitgegaan wordt van de mens als één geheel en er dus ook gekeken wordt naar de persoon achter de klacht. Ik heb de vierjarige opleiding Reflexzonetherapie gevolgd aan de Academie voor Natuurgeneeskunde Zuid Nederland (ANZN) in Eindhoven en ik ben in 2012 afgestudeerd.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT), het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (S.C.A.G.).

Leden van de VNRT worden beëdigd en dienen zich te houden aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel en gedragscodes. Als VNRT lid ben ik verplicht om bijscholing te volgen en met collega’s contact te houden via intervisie.

Je bent van harte welkom in mijn praktijk waar jij centraal staat en alle aandacht krijgt.